Dades   Documents   Professions   Persones   Extractes de partides   Contexte històric   Cartes 
 Fotos   Cognoms   Lloc i Cognoms   Origen dels cognoms 
 
Presentació dels nostres treballs de genealogia

Objectius del notre projecte
Fins on hem arribat actualment (gener 2018)
Contingut del portal internet i manera de fer per consultar-lo
Sobre la confidencialitatObjectius del notre projecte

Dos objectius principals :
-  Trobar tota la documentació possible relativa a la genealogia de la família i establir, a partir de seu estudi, el nostre arbre genealògic

- Compartir el resultat obtingut, sobretot, amb la gent de la nostra família.Fins on hem arribat actualment (gener 2018)

- Hem recollit més de 1800 documents i  800 photos (a partir de 1880)

- Hem recensat més de 3000 persones i fet una base de dades amb llurs informacions.

- Hem creat aquest portal internet de genealogia.Contingut del portal internet i manera de fer per consultar-lo

1) Consulta de documents i fotos

   Sis menus : "Documents", "Cartes", "Extractes de partides", "Fotos", "Persones" i "Contexte històric"

   - Menu "Documents"
      Presenta la llista de tots els documents
     o solament el resultat d'una selecció : tipus de document (estat civil, fons notarials etc.) / família o branca

      Per cada document es presenten  :
      - Generalitats sobre el document : data, origen, tipus de document etc
      - Persones relacionades amb el document
      - Extracte del document (si és una partida de l'estat civil o equivalent)
      - Imatge del document (fitxers jpg, pdf, xls etc)

      A partir de cada persona del document, es poden demanar  tots els documents i fotos d'aquesta persona

   - Menu "Cartes"
      Presenta la llista de totes les cartes de la col.lecció
     o solament el resultat d'una selecció  : a partir d'una data / família o grup / autor / paraula clau

      Per cada carta es presenten :
      - Generaliats sobre el document : data, còdec, família etc
      - Autor i destinataris
      - El contingut de la carta no es pas visible.

   - Menu "Extractes de partides"
      Presenta els extractes de totes les partides de l'estat civil
     o solament el resultat d'una selecció  : Département o comarca  / Poble / Tipus (naixement, casament, defunció)

      Per cada extracte es presenten :
      - Data i poble
      - Tipus de partida
      - Resum de la partida

      A partir de cada extracte, possibilitat de demanar el document d'origen i les fotos del poble

   - Menu "Fotos"
      Presenta la llista de totes les fotos
     o solament el resultat d'una selecció  : propietari  / data / poble / département o comarca / família o branca

      Per cada foto es presenten :
      - Generalitats sobre la foto : data, lloc, comentari, propietari, arxiu.
      - Foto
      - Persones relacionades amb la foto

      A partir de cada persona, possibilitat de demanar tots els documents i fotos d'aquesta persona

   - Menu "Persones"
      Presenta la llista de totes les persones
     o solament el resultat d'una selecció : família o branca / primeres lletres del cognom

      A partir de cada persona, possibilitat de demanar :
     - els noms dels pares, conjuge(s), fills i germans amb les dates de naixement, casament i decès
     - els documents i fotos relatius a aquesta persona

   - Menu "Contexte històric"
      Presenta una llista de totes les persones
     o solament el resultat d'una selecció : família o branca / primeres lletres del cognom

      A partir d'una persona, es poden veure les persones i fets contemporanis seus
     Possibilitat de consultar documents i fotos d'aquestes persones contemporànees


2) Consulta de les altres dades

  Cinq menus : "Dades", "Cognoms",  "Llocs i Cognoms", "Origen dels cognoms" i "Professions"

   - Menu "Dades"
      Utilitzem el programa de Généanet per presentar aquestes dades

   - Menu "Cognoms"
      Presenta la llista de tots els cognoms trobats en el nostre treball

   - Menu "Llocs i cognoms"
      Relaciona Llocs i cognoms

   - Menu "Origen dels cognoms"
      Etimologies extretes del "Dictionnaire Etymologique des Noms de Famille" / Marie-Thérèse MORLET

   - Menu "Professions"
      Relaciona professions, llocs i dates amb possibilitat de demanar les persones i documents de referència


3) Altres menus

   - Menu "Presentació"
      Conté aquest texte de presentació

   - Menu "Links"
      Llista d'adreces útils per traballs de genealogia

   - Menu "Cosins i parentiu"
      Llista de genalogistes que tenen avantpassats comuns amb nosaltresSobre la confidencialitat

Tenim dos tipus de dades :
      - públiques : disponibles per tothom
      - privades : disponibles només pels membres de la família

Cada persona de la família que vol, té una paraula de pas que li permet la consulta de :
      - tots els documents
      - totes les fotos
      - totes les dades

Sense la paraula de pas es pot consultar :
      - tots els documents d'origen públic
      - totes les fotos relatives a llocs
      - totes les dades de més de 150 anys

De totes maneres, responem sempre a totes les demandes que s'ens fan.

                                                    Marie Gabrielle et Pierre Sanier  /  Cholet 1/01/2018Contacte : francheteau.sanier@orange.fr