Dades   Documents   Professions   Persones   Extractes de partides   Contexte històric   Cartes 
 Fotos   Cognoms   Lloc i Cognoms   Origen dels cognoms 
 
Presentació dels nostres treballs de genealogia

Objectius del notre projecte
Fins on hem arribat actualment (gener 2010)
Contingut del portal internet
Sobre la confidencialitatObjectius del notre projecte

Dos objectius principals :
-  Recollir tota mena de documents relatius a la genealogia de la nostra família i establir, a partir de llur estudi, el nostre arbre genealògic

- Compartir el resultat obtingut amb la gent de la nostra família i amb tothom a qui pugui interessarFins on hem arribat actualment (gener 2010)

- Hem recollit al voltant de 1200 documents (des del segle 14 fins avui) i seleccionat unes 800 photos (a partir de 1880)

- Hem recensat al voltant de 3000 persones i fet una base de dades amb llurs informacions

- Hem creat aquest portal internet de genealogia.Contingut del portal internet

1) Consulta de documents i fotos

   Cinq  menus : "Documents", "Cartes", "Extractes de partides", "Fotos" i  "Persones"

   - Menu "Documents"
      Presenta la llista de tots els documents, tret de les cartes
     o solament el resultat d'una selecció : tipus de document (estat civil, fons notarials etc.) / família o branca

      Per cada document es presenten  :
      - Generalitats sobre el document : data, origen, tipus de document etc
      - Persones relacionades amb el document
      - Extracte del document (si partida de l'estat civil o equivalent)
      - Fotos del document (si document digitalitzat)

     A partir de cada persona del document, possibilitat de demanar  tots els documents i fotos d'aquesta persona


- Menu "Cartes"
     Presenta la llista de les cartes de la nostra col.lecció  
     ou solament el resultat d'una selecció  : a partir d'una data / família o grup / autor / paraula clau

     Per cada carta es presenten :
      - Generalitats sobre el document : data, còdec, família etc.
      - Persones relacionades amb el document  : autor(s) i destinatari(s)
      - Fotos de la carta.


   - Menu "Extractes de partides"
      Presenta els extractes de totes les partides de l'estat civil
     o solament el resultat d'una selecció  : département o comarca  / poble / tipus (naixement, casament, defunció)

      Per cada extracte es presenten :
      - Data i poble
      - Tipus de partida
      - Resum de la partida

      A partir de cada extracte, possibilitat de demanar el document d'origen i les fotos del poble


   - Menu "Fotos"
      Presenta la llista de totes les fotos
     o solament el resultat d'una selecció  : propietari  / data / poble / département o comarca / família o branca

      Per cada foto es presenten :
      - Generalitats sobre la foto : data, lloc, comentari, propietari, arxiu.
      - Foto
      - Persones relacionades amb la foto

      A partir de cada persona, possibilitat de demanar tots els documents i fotos d'aquesta persona


   - Menu "Persones"
      Presenta la llista de totes les persones
     o solament el resultat d'una selecció : família o branca / primeres lletres del cognom

      A partir de cada persona, possibilitat de demanar els documents i fotos relatius a aquesta persona


   - Menu "Contexte històric"
      Presenta una llista de totes les persones
     o solament el resultat d'una selecció : família o branca / primeres lletres del cognom

      A partir d'una persona, es poden veure les persones i fets contemporanis seus (des de 1789)
     Possibilitat de consultar documents i fotos d'aquestes persones contemporànees2) Consulta de dades genealògiques

   Sis menus : "Dades", "Cognoms", "Cognoms / Lloc", "Llocs i Cognoms", "Origen dels cognoms" i "Professions"

   - Menu "Dades"
      Utilitzem el programa de Généanet per presentar aquestes dades

   - Menu "Cognoms"
      Presenta la llista de tots els cognoms trobats en el nostre treball

   - Menu "Cognoms / Lloc"
      Relaciona cognoms / llocs o pobles / períodes

   - Menu "Llocs i cognoms"
      Relaciona Llocs i cognoms

   - Menu "Origen dels cognoms"
      Etimologies extretes del "Dictionnaire Etymologique des Noms de Famille" / Marie-Thérèse MORLET

   - Menu "Professions"
      Relaciona professions, llocs i dates amb possibilitat de demanar les persones i documents de referència


3) Altres menus

   - Menu "Presentació"
      Conté aquest texte de presentació

   - Menu "Links"
      Llista d'adreces útils per traballs de genealogia

   - Menu "Cosins i parentiu"
      Llista de genalogistes que tenen avantpassats comuns amb nosaltresSobre la confidencialitat

Tenim dos tipus de dades :
      - públiques : disponibles per tothom
      - privades : disponibles només pels membres de la família

Cada persona de la família que vol, té una paraula de pas que li permet la consulta de :
      - tots els documents
      - totes les fotos
      - totes les dades

Sense la paraula de pas es pot consultar :
      - tots els documents d'origen públic
      - totes les fotos relatives a llocs
      - totes les dades de més de 120 anys

De totes maneres, responem sempre a totes les demandes que s'ens fan.

Marie Gabrielle et Pierre Sanier  /  Cholet 1/01/2010Contacte : francheteau.sanier@orange.fr